Home Rules

1. Za cenę 50 PD można usunąć punkt Obłędu, o ile ich aktualna liczba wynosi mniej ni 5
(lub mniej ni 7 gdy posiada się zdolność odporność psychiczna).

2. Obrażenia wszystkich broni dystansowych i palnych zostają zwiększone o 1.

3. MG ma zawsze racje, zawsze… ;-)

4. Najlepszej jakości bron dwuręczna traci cechę “powolny” a sztylet zyskuje cechę “szybki”.

5. Zasady pościgów:
Pieszy pościg wygrywa ten o większej Szybkości. Jeżeli jest ona równa, decyduje przeciwstawny test Odporności. Pościg konno (lub porównywalny) wygrywa ten o większej Szybkości środka lokomocji. Jeżeli jest
ona równa, decyduje przeciwstawny test Jeździectwa/Powożenia.

6. Zasady leczenia
Umiejętność leczenie można stosować nie każdego dnia, a jedynie raz w tygodniu, (tzn 8dni) przy czym nad postacią należy sprawować codzienną opiekę. Oprócz korzyści z udanego zastosowania umiejętności, postać odzyskuje punkty śywotności samoistnie, w sposób naturalny. Testy nieudane można powtórzyć po 4 dniach opieki nad chorym.

Home Rules

Border Princes Nyarl666 Nyarl666